Koulutusta

Järjestämme sekä omia, että eri kumppanien kanssa yhteistyössä workshoppeja, joissa käydään läpi työelämään liittyviä asioita urheilijan näkökulmasta. Workshopit järjestetään sekä verkon kautta, että fyysisinä tapaamisina. Aiheina ovat mm. CV:n-tekeminen, Plan B:n miettiminen, työelämätaidot sekä urheilijan urasiirtymään liittyvät asiat.

Ilmoitamme avoimista workshopeista tai seminaareista "Ajankohtaiset" -osiossa sekä meidän foorumilla.

Meidän kautta on myös mahdollista hakea eri alan oppisopimuksia, jossa kouluttaudutaan tiettyyn tehtävään ja tiettyyn alaan.